PERUTUSAN KETUA HAKIM SYARIE

  

Bersyukur ke hidrat Allah S.W.T selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah S.A.W dengan limpah dan kurniaNya kita dapat menyusun tahun demi tahun sehingga ke tahun 2021 dengan aman dan damai. Semoga tahun ini dan tahun - tahun yang mendatang dapat dilewati dengan penuh rasa kesyukuran dan ketakwaan kepada Allah S.W.T.

Dalam arus pembangunan teknologi ICT dewasa ini, JKSS bergerak seiring dalam era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) selaras dengan hasrat Kerajaan untuk membudayakan ICT di negara ini Jabatan sesungguhnya berusaha menjadikan Laman web ini berinformatif dan sebagai saluran untuk menyebarkan maklumat dan aktiviti jabatan kepada umum serta dapat dapat meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

 

Lagi

LATESTHIGHLIGHTS


EVENTS

CLIENT CHARTER

1.) Menetapkan tarikh sebutan kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes;

2.) Menyebut sesuatu kes mal,faraid dan jenayah dalam masa 21 hari selepas didaftarkan;

3.) Menyebut/membicarakan sekurang-kurangnya 80% daripada kes mal dan kes jenayah yang telah didaftarkan dalam setahun;

READ MORE

VISION & MISSION

Vision

A Competent Syariah Judicial Institution.

Mission

To ensure a judical system that is fair, efficient and effective according to the laws and Syariah.

READ MORE