Visi dan Misi JKSSVisi dan Misi JKSS


VISI 
 Sebuah Institusi Kehakiman Syariah Yang Berwibawa.

 

MISI 

Menyediakan proses penghakiman yang adil, cekap dan berkesan 
berasaskan undang-undang dan hukum Syarak. 


Memastikan Sistem Penghakiman Yang Adil, Cekap Dan Berkesan Berasaskan Undang-Undang Dan Hukum Syarak.