Archived Polls

Q: Adakah maklumat yang dipaparkan melalui laman web ini berkesan dan sampai kepada anda?
Q: Warna Apakah Yang Paling Sesuai Untuk Di Jadikan Warna Korporat Rasmi Bagi Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak ?
Q: Adakah anda merasakan pihak Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak perlu membangunkan Aplikasi Mudah Alih Dalam Talian bagi memudahkan orang awam mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan mudah?
Q: Apakah saluran capaian perkhidmatan mudah alih Kerajaan Negeri yang anda gemari?