Fungsi Jabatan

 

Fungsi Jabatan


FUNGSI KHUSUS

  • Menerima, mendengar, dan memutuskan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah mengikut Undang-undang dan Hukum Syarak;

  • Menguatkuasa dan melaksanakan perintah berasaskan Undang-undang dan Hukum Syarak;

  • Menerima, mendengar dan memutuskan kes-kes rayuan secara teratur dan berkesan;

  • Menerima dan memutuskan kes-kes semakan;

  • Menerima, mendengar dan memutuskan permohonan faraid

  • Memberi perkhidmatan rundingan, pertemuan dan perdamaian;


FUNGSI UMUM

  • Pentadbiran

  • Perkhidmatan

  • Kewangan

  • Teknologi Maklumat