PERUTUSAN

KETUA HAKIM SYARIE

Bersyukur ke hadrat Allah S.W.T selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah S.A.W dengan limpah dan kurniaNya kita dapat menyusun tahun demi tahun sehingga ke tahun 2023 dengan aman dan damai. Semoga tahun ini dan tahun - tahun yang mendatang dapat dilewati dengan penuh rasa kesyukuran dan ketakwaan kepada Allah S.W.T.

Dalam arus pembangunan teknologi ICT dewasa ini, JKSS bergerak seiring dalam era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) selaras dengan hasrat Kerajaan untuk membudayakan ICT di negara ini Jabatan sesungguhnya berusaha menjadikan Laman web ini berinformatif dan sebagai saluran untuk menyebarkan maklumat dan aktiviti jabatan kepada umum serta dapat dapat meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

 

Lagi

INFOTERKINI

PERISTIWA

PIAGAM PELANGGAN

 

1.) Menetapkan tarikh sebutan kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes;

2.) Menyebut sesuatu kes mal,faraid dan jenayah dalam masa 21 hari selepas didaftarkan;

3.) Menyebut/membicarakan sekurang-kurangnya 80% daripada kes mal dan kes jenayah yang telah didaftarkan dalam setahun;

LAGI

VISI & MISI

Visi

Sebuah Institusi Kehakiman Syariah Yang Berwibawa.

Misi

Menyediakan proses penghakiman yang adil, cekap dan berkesan berasaskan undang-undang dan hukum Syarak.

Memastikan Sistem Penghakiman Yang Adil, Cekap Dan Berkesan Berasaskan Undang-Undang Dan Hukum Syarak.

Lagi