Bidang Kuasa Mahkamah Syariah

 

Bidang Kuasa Mahkamah Syariah


Tiga peringkat berdasarkan bidangkuasa iaitu:

•Mahkamah Rendah Syariah

•Mahkamah Tinggi Syariah

•Mahkamah Rayuan Syariah

Mahkamah Rendah Syariah

 • Ada di semua bahagian

 • Diketuai oleh Hakim Syarie

 • Bidangkuasa:

 • Mal       : Tuntutan tidak melebihi M300,000.00
 • Jenayah : Denda tidak melebihi RM3,000.00 atau  penjara tidak lebih dua tahun.

Mahkamah Tinggi Syariah

Berpusat di Kuching tetapi boleh bersidang di mana-mana tempat di seluruh Sarawak.


 • Diketuai oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
 • Bidangkuasa:
 • Mal        : Tuntutan RM300,000.00 dan ke atas
 • Jenayah  : Denda tidak melebihi RM5,000.00, penjara  tidak melebihi 3 tahun dan 6 sebatan        
 • Mendengar rayuan dari Mahkamah Rendah Syariah
 • Pengawasan dan Penyemakan Mahkamah Rendah


Mahkamah Rayuan Syariah

 • Dipengerusikan oleh Ketua Hakim Syarie
 • Biasanya bersidang di Kuching
 • Ada panel rayuan
 • Bidangkuasa:
 • Rayuan dari Mahkamah Tinggi Syariah
 • Penyemakan
 • Pengawasan