Client Charter

Client Charter List

 
Penghakiman akan dibuat dalam tempoh 30 hari selepas penggulungan hujah;-2023
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Compliance 50 - - - - - - - - - - -
Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Mendengar rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas rekod rayuan diterima daripada mahkamah yang keputusannya dirayu.-2023
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Compliance 50 - - - - - - - - - - -
Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Setiap aduan pelanggan diberi maklumbalas dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima; dan-2023
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Compliance 50 - - - - - - - - - - -
Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Menetap tarikh sebutan kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes;-2023
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Compliance 50 - - - - - - - - - - -
Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Keputusan bertulis bagi kes mal dan faraid akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari, manakala kes jenayah dalam tempoh 30 hari setelah penghakiman diumumkan dalam Mahkamah;-2023
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Compliance 50 - - - - - - - - - - -
Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Menyebut/membicarakan sekurangkurangnya 80% daripada kes mal dan kes jenayah yang telah didaftarkan dalam setahun;-2023
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Compliance 50 - - - - - - - - - - -
Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Menyebut sesuatu kes mal, faraid dan jenayah dalam masa 21 hari selepas didaftarkan;-2023
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Compliance 50 - - - - - - - - - - -
Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50